• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Ζήνωνας Νικολαΐδης

Ο Ζήνωνας Νικολαΐδης είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνιολογίας ULM Η.Π.Α.  και πτυχίου Νομικής  του πανεπιστημίου London Southbank. Ασκεί την δικηγορία και είναι νομικός σύμβουλος διαφόρων οργανώσεων.