• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Η Τατιανή Τελιανίδου

Η Τατιανή Τελιανίδου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης . Στη Θεσσαλονίκη εργάστηκε στο δικηγορικό γραφείο “K-Law Offices” , όπου ασχολήθηκε με το ποινικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα . Από το Νοέμβριο του 2019 εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο “Χ. Τιμοθέου & Λ. Νεοφύτου” .