• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Στέλλα Μαλά

Η Στέλλα Μαλά ασκεί την μάχιμη δικηγορία διαμέσου του δικηγορικού της γραφείου και είναι υποψήφια διδάκτωρ νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι απόφοιτος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Διεθνολογίας, αριστούχος Νομικής, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο και κάτοχος διπλώματος διεθνής διαιτησίας και εξωδικαστικής διαμεσολάβησης. Μιλά ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Συγγράφει άρθρα σε νομικά περιοδικά έχει συμμετάσχει σε συνέδρια ως ομιλήτρια.