• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Panikos Symeou

Mr. Panikos Symeou was born in Limassol, Cyprus. He is a founder and managing partner of the law firm Symeou & Konnaris LLC. Panikos graduated in law (LLB) from People’s Friendship University of Russia and further obtained a Master in Business Law (LLM) from De Montfort University – Leicester, UK. He is also licensed Insolvency Practitioner and was admitted to the Cyprus Bar Association in 2003.
He is a member of the Cyprus Bar association, the International Tax Planning Association (ITPA) and the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).
Languages: Greek, English and Russian