• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Πάμελα Ευαγγέλου

Η Πάμελα Α. Ευαγγέλου είναι διασυνοριακή δικηγόρος με εμπειρία πέραν των δέκα χρόνων στο εταιρικό δίκαιο. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας, με κύρια ειδίκευση στα θέματα εταιρικού και εμπορικού δικαίου, κυρίως στον τομέα των συμβάσεων, στις συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρείων, αγοραπωλησίες πνευματικών δικαιωμάτων, συστάσεις και διαχείρηση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

 

Επίσης είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης E.L.Tr.C. European Legal Training Centre Ltd και εκπαιδευτικός για σκοπούς επαγγελματικής κατάρτισης, με ειδίκευση, μεταξύ άλλων, στο εταιρικό δίκαιο, συνταγματικό δίκαιο, δίκαιο των συμβάσεων, ανθρώπινα δικαιώματα, αστικά αδικήματα και φιλόλογος αγγλικών για νομικούς και άλλους επαγγελματίες. Παραδίδει υποστηρικτικά σεμινάρια σε ασκούμενους και εγγεγραμμένους δικηγόρους διαφόρων επιπέδων.

 

Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Λονδίνου όπου απέκτησε Bachelor of Laws το 2011 και ορκίστηκε ως μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το 2012 και του Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg (List IV) στο Λουξεμβόυργο το 2018. Επίσης κατέχει πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

Ολοκλήρωσε την εκπαίδευση της για άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στον δικηγορικό οίκο Άντης Τριανταφυλλίδης και Υιοι Δ.Ε.Π.Ε. όπου και εργάστηκε για 6 χρόνια στο εταιρικό τμήμα. Μετέπειτα εργάστηκε για 3 χρόνια ως δικηγόρος στον δικηγορικό οίκο Van Campen Liem Luxembourg σε θέματα Λουξεμβουγιανού και Κυπριακού εταιρικού δικαίου.

 

Επέστρεψε στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 2020 και έκτοτε εργάζεται αυτοτελώς ως δικηγόρος με εξειδίκευση στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο σε συνδυασμό με την νομική εκπαίδευση.