• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Νικόλας Κυριάκου

Ο Νικόλας Κυριάκου είναι διδάκτορας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Το θέμα της διατριβής του αφορούσε τις καταναγκαστικές εξαφανίσεις στο διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι κάτοχος των τίτλων LLM in European Community Law (Leiden, 2005) και LLM in International, Comparative and European Law (EUI, 2008). Έχει εργαστεί ως διπλωματικός ακόλουθος στο κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών (2005-07), ως δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2007-08) και ως δικηγόρος στον τομέα Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (2011-17).