• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Μιχάλης Χρίστου

Ο Μιχάλης Χρίστου είναι αποφοίτησε από τη φιλοσοφική σχολή του πανεπιστημίου του Stirling το 2020. Μεταξύ άλλων, στο πτυχίο του παρακολούθησε μαθήματα ηθικής, πολιτικής θεωρίας και τις φιλοσοφικές βάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απέκτησε ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα συνεχίσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο του Bristol.