• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Μαρία Σωκράτους

Η Μαρία Σωκράτους φοίτησε στο  Πανεπιστήμιο Κύπρου στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και έπειτα σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι ασκούμενη δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Ευάγγελος  Χρ. Πουργουρίδης Δ.Ε.Π.Ε από τον Ιούλιο του 2020.