• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Κυριάκος Θεοδωρίδης

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1968 και αποφοίτησε από το Λύκειο Στροβόλου το 1985. Το 1991 πήρε το πτυχίο Νομικής LLB (Hons) από το University of Wales και ακολούθως συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Bristol όπου απέκτησε LLM (Master of Law) το 1992. Άρχισε την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στο Γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία, ως Συνέταιρος, μέχρι το 2001 και από το 2001 μέχρι και σήμερα είναι Μέτοχος και Διευθυντής στη Δικηγορική Εταιρεία Γιώργος Γιάγκου ΔΕΠΕ και είναι Επικεφαλής του Δικαστικού Τμήματος της Εταιρείας.

Είναι μέλος του Δ.Σ του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου και τα τελευταία 10 χρόνια κατέχει την θέση του Ταμία του Π.Δ.Σ καθώς επίσης και την θέση του Γραμματέα/Ταμία του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων. Περαιτέρω εκπροσωπεί τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο μαζί με άλλους συναδέλφους σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα στο Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) το οποίο αντιπροσωπεύει πέραν του ενός εκατομμυρίου Ευρωπαίων Δικηγόρων.