• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Κυριάκος Καλυφόμματος

Ο Κυριάκος Καλυφόμματος σπούδασε νομική στο University of Sheffield αποφοιτώντας το 2015. Ολοκλήρωσε την άσκηση του στο δικηγορικό γραφείο Πατρίκιος Παύλου και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. και είναι εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Λεμεσού, ασκώντας μάχιμη δικηγορία.