• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Γιάννης Πολυχρόνης

Ο Γιάννης Πολυχρόνης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και είναι εγγεγραμμένος δικηγόρος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 2009. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού του Πανεπιστημίου Κύπρου στον τομέα «Ποινική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Είναι αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Φυλακισμένων και Στήριξης Αποφυλακισθέντων. Ενασχολείται στο μέγιστο βαθμό με τον τομέα του ποινικού δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.