• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η 23η Ιουλίου 2020, πέρασε στην νομική ιστορία της Κύπρου, ως η ημέρα κατά την οποία, οι δικηγόροι και οι ακαδημαϊκοί του τόπου, ένωσαν ανιδιοτελώς τις φωνές και τις γνώσεις τους, με μοναδικό γνώμονα την βελτίωση και την πρόοδο της Κυπριακής Δικαιοσύνης.