• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Ελισάβετ Κινοσίδου

Ελισάβετ Κινοσίδου – μέλος του δικαστηριακού τμήματος στη δικηγορική εταιρεία Chr.Larcou & Associates LLC. Αποφοίτησε από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο και απέκτησε μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM)  από το Πανεπιστήμιο της Νεάπολης Πάφος