• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Η Ελεάνα Χριστοφή

Η Ελεάνα Χριστοφή είναι συνέταιρος στο τμήμα επίλυσης διαφορών της δικηγορική εταιρείας Πατρίκιος Παύλου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. Έλαβε πτυχίο LLB από το Lancaster University το 2007, πτυχίο LLM στο Διεθνές Επιχειρηματικό Δίκαιο από το University of Manchester το 2008 και MSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων το 2009, από το Lancaster University. Στη συνέχεια έγινε δεκτή στο Δικηγορικό Σύλλογο Κύπρου το 2010. Έχει συντάξει διάφορα άρθρα σχετικά με δικαστικές διαφορές και διαιτησία και ειδικεύεται σε αστικές, εμπορικές και εταιρικές διαφορές, τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς, διαφορές μετόχων, ενδιάμεσα διατάγματα, διαδικασίες εκκαθάρισης , αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων και διαιτητικών αποφάσεων.