• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Δρ. Χρίστος Κληρίδης

 Χρίστος Κληρίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 25/12/1954. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο κι ακολούθως σπούδασε νομικά στην Αγγλία. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1982 και έκτοτε ασκεί το Δικηγορικό επάγγελμα στην Κύπρο. Εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία και Αιτητές ως Δικηγόρος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε πολυάριθμες ατομικές προσφυγές. Εξακολουθεί να είναι στη μαχόμενη δικηγορία με παρουσίαση σημαντικών υποθέσεων ανά το Παγκύπριο καθώς επίσης και ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Υπήρξε Αντιπρόεδρος του Νομικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, την περίοδο 2010-2012. Σήμερα είναι Καθηγητής Δικαίου και Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick