• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Δρ Κώστας Παρασκευά

Ο Δρ Κώστας Παρασκευά είναι Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, δικηγόρος και μέλος μη κυβερνητικών οργανώσεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι, επίσης, Μέλος σε σχέση με την Κύπρο, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT).  

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Metropolitan του Λονδίνου και έχει εξασφαλίσει χωρίς διορθώσεις τον διδακτορικό του τίτλο από το ίδιο πανεπιστήμιο, ενώ η διατριβή του πραγματευόταν το θέμα των συνεχών μεταρρυθμίσεων και το μέλλον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Ο Δρ Παρασκευά είναι συγγραφέας σημαντικών συγγραμμάτων και σωρείας ακαδημαϊκών άρθρων και κεφαλαίων με κύριο αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Κυπριακό Δίκαιο. Ειδικεύεται, ιδιαίτερα, σε ζητήματα που αφορούν το ΕΔΑΔ και διενεργεί εκπαιδεύσεις δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων που πραγματοποιούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΑΣΕ και διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων.