• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Αλέξανδρος Δημητριάδης

Ο Αλέξανδρος Δημητριάδης θα αρχίσει πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο. Έχει λάβει την υποτροφία Στέλλας Σουλιώτη Κακογιάννη από το Gray’s Inn. Έχει φοιτήσει στις νομικές σχολές του University of Cambridge (BA) και του LSE (LLM).