• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Πρόγραμμα i – justice (ηλεκτρονικές καταχωρήσεις)

Το ζήτημα του εκσυγχρονισμού της Κυπριακής δικαιοσύνης υπήρξε διαχρονικό αίτημα των δικηγόρων αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας.

Μετά από πολλές προσπάθειες, φτάσαμε σήμερα να είμαστε κοντά στο να τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα των ηλεκτρονικών καταχωρήσεων.

Πλην όμως, θέλω να θέσω τους προβληματισμούς μου ως προς τα κατά πόσο στις 08-02-2021 (όπως ανακοίνωσε το Ανώτατο Δικαστήριο στις 15-01-2021) θα είναι έτοιμοι οι δικηγόροι αλλά και τα Δικαστήρια και τα Πρωτοκολλητεία να θέσουν σε εφαρμογή το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Το Νοέμβριο του 2020 ζητήθηκε όπως 2 δικηγόροι ανά Επαρχία εκπαιδευτούν μέσω σεμιναρίων από αρμόδιους λειτουργούς σε σχέση με τον τρόπο που θα γίνεται η ηλεκτρονική καταχώρηση, και οι οποίοι με τη σειρά τους εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους δικηγόρους της Επαρχίας τους μέσω σεμιναρίων. Με αυτά υπόψιν, για να μπορούν οι δικηγόροι να είναι σε θέση να προχωρήσουν με την ηλεκτρονική καταχώρηση εγγράφων, θα έπρεπε οι 2 εκπαιδευτές δικηγόροι να είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο σεμιναρίων τους, και με τη σειρά τους θα έπρεπε να είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο σεμιναρίων εκπαίδευσης των υπόλοιπων δικηγόρων των Επαρχιών τους. Μέχρι και σήμερα (20-01-2021) η εκπαίδευση των εκπαιδευτών δικηγόρων δεν έχει ολοκληρωθεί.
  2. Παράλληλα ούτε οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Πρωτοκολλητείων έχουν λάβει την οποιαδήποτε εκπαίδευση ως προς την ηλεκτρονική καταχώρηση εγγράφων.
  3. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τους Δικαστές αφού ούτε και αυτοί φαίνεται να έχουν λάβει την οποιαδήποτε εκπαίδευση.
  4. Την ίδια στιγμή δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι 1 μεγάλος αριθμός δικηγόρων οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο εξοικείωσης με το σύστημα των ηλεκτρονικών καταχωρήσεων.
  5. Επίσης δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι προϋπόθεση για την ηλεκτρονική καταχώρηση εγγράφων είναι και η εγγραφή στο πρόγραμμα ¨Αριάδνη¨ με μεγάλο αριθμό δικηγόρων να μην έχει ακόμα εγγραφεί στο εν λόγω πρόγραμμα.
  6. Τέλος, 1 άλλο θέμα το οποίο δεν ξεκαθάρισε είναι η βιωσιμότητα των Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό εξαρτούν σήμερα τη βιωσιμότητα τους από την απόδοση ποσοστού (commission) από το Κράτος από την πώληση των χαρτοσήμων.

Οι πιο πάνω ανησυχίες μου οι οποίες είναι και της συντριπτικής πλειοψηφίας των δικηγόρων, δεν αποσκοπούν στην πρόκληση καθυστέρησης στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, αλλά να αναδείξουν τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν σε περίπτωση που το σύστημα των ηλεκτρονικών καταχωρήσεων τεθεί σε εφαρμογή στις 08-02-2021.

Θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη όπως αναβληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο η εφαρμογή του προγράμματος των ηλεκτρονικών καταχωρήσεων καθ’ ότι εξ αντικειμένου ούτε τα Πρωτοκολλητεία, ούτε τα Δικαστήρια αλλά ούτε και οι δικηγόροι είναι έτοιμοι να το εφαρμόσουν. Στο παρόν στάδιο οι συνθήκες δεν είναι ώριμες. Στο μεσοδιάστημα, οι καταχωρήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν με το υφιστάμενο καθεστώς.

 

Σάββας Ζαννούπας

Μέλος Δ.Ν.Σ. «Κράτος Δικαίου»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *