• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

ΔΥΣΟΙΩΝΟ ΓΕΣΥ, ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΚΥπΥ ΣΤΗΝ ΟΕΒ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ

Εν πρώτοις, ως προς τη θεμελιακή ιδέα της αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων, η θέση μου είναι αρνητική, υπό την εκτίμηση ότι προωθείται, προλειαίνεται, μεθοδεύεται και καταστρώνεται η ουσιαστική ιδιωτικοποίηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων και η υπαγωγή τους σε ένα αβέβαιο καθεστώς κανόνων ιδιωτικής οικονομίας και επέλευσης επιχειρηματικών κινδύνων οικονομικής βιωσιμότητας ιδιωτικής πρωτοβουλίας και φορέων αλλά και αποξένωσης από ένα ουσιαστικό ανθρωποκεντρικό σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας και φαλκίδευσής του από την εισχώρηση του κερδοσκοπικού στοιχείου και των ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων, με προς τούτη κατεύθυνση την ένταξη του ΟΚΥπΥ στην ΟΕΒ.

 

Αντίθετα, το υπάρχον συστήματος υγείας σκόπιμο και γόνιμο θα ήταν να τεθεί υπό το φως της αναπλαστικής προσέγγισης παροχής υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου και ποιότητας, αποσκοπώντας στην «ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας και στην αναζωογόνηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» [ΣτΕ(Ολ) 2113/2014 (Επιθεώρηση Δημοσίου Διοικητικού Δικαίου, 2014, Τόμος 58, σελ. 943, Νομικό Βήμα, 2014, Τόμος 62, σελ. 2187)] στα πλαίσια της επιβαλλόμενης κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας του κράτους, καθώς η δημόσια υγεία ανήκει στον αναπόσπαστο σκληρό πυρήνα εξυπηρέτησης των βιοτικών αναγκών των πολιτών και αποτελεί «κοινωνικό αγαθό» (Πράξεις 197/2007 και 154/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ελλάδας) σκόπιμο δε είναι να λεχθεί ότι οι υπηρεσίες των δημοσίων νοσοκομείων εντάσσονται στην παροχική διοίκηση, ως τύπου της κυριαρχικής διοίκησης.

 

Σχετικά, υπογραμμίζω ότι με την ΣτΕ(Ολ) 1906/2014 (ΑΡΜ 2014/1196) κρίθηκε αντισυνταγματική και ακυρώθηκε η απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων 206/25.4.2012 (Β΄ 1363/26.4.2012) κατά το μέρος της, με το οποίο μεταβιβάσθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. 36.245.240 μετοχές της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ποσοστό 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου) με την προοπτική της περαιτέρω μεταβίβασης σε ιδιώτες επενδυτές, με την αναφορά στη σκέψη 22 της εν λόγω απόφασης ότι «Επειδή, η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας δεν συνιστά δραστηριότητα αναπόσπαστη από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας…… Η δε κατ’ ουσίαν μετατροπή της δημοσίας επιχειρήσεως σε ιδιωτική, που λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, καθιστά αβέβαιη τη συνέχεια της εκ μέρους της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας, και δη υψηλής ποιότητας, η οποία δεν εξασφαλίζεται πλήρως με την κρατική εποπτεία», η οποία αναφέρθηκε στο σύγγραμμα του Α. Γέροντα, «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου», 2η εκδ., 2020, 5. Η ιδιωτικοποίηση – Η νομολογία του ΣτΕ, σελ. 588-589).

 

Περαιτέρω, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με το εδάφιο α΄ του Άρθρου 9 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας που ορίζει ότι «Έκαστος έχει το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβιώσεως και κοινωνικής ασφαλείας» εκτιμώ ότι καταστρατηγείται η αρχή της ποιοτικής παροχής των υπηρεσιών και στόχων λειτουργίας των δημοσίων νοσηλευτηρίων (ΠΕ ΣτΕ 158/1992, ΤοΣ 1992, σελ. 157 επ., ΠΕ ΣτΕ 159/1992, ΑρχΝομ 1993, σελ. 156 επ., ΠΕ ΣτΕ 33/1998, ΕΔΔΔ 1998, 361 επ., ΠΕ ΣτΕ 38/1998, ΤοΣ 1998, 1135 επ.) καθώς «…οι δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, όπως είναι ιδίως η ύδρευση, η ενέργεια και οι επικοινωνίες, ασκούν πράγματι δημόσια υπηρεσία. Διότι, ασχέτως του ιδιωτικού προσωπείου των, οι επιχειρήσεις αυτές επιδιώκουν τον δημόσιο σκοπό της διασφαλίσεως στο κοινωνικό σύνολο εκείνων των ζωτικών αγαθών, χωρίς τα οποία δεν υφίστανται οι ομαλοί όροι για την κατά τα σύγχρονα κριτήρια αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και δραστηριότητάς του,…» (ΠΕ ΣτΕ 158/1992, ανωτέρω, και ΠΕ ΣτΕ 159/1992, ανωτέρω).

 

Συναφώς, ως προς τους εγγενείς κινδύνους και το ποιοτικά απρόσφορο της ιδιωτικοποίησης του τομέα της Υγείας παραπέμπω και στη συνέντευξη του Αλέκου Μπένου, Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Προέδρου του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Παγκόσμιας Εταιρείας Πολιτικής Υγείας (http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=1107) στη μελέτη του Ηλία Ιωακείμογλου στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ – AΔΕΔΥ με τίτλο -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΑΘΗΝΑ 2010 (http://www.inegsee.gr/wpcontent/uploads/2014/02/files/MELETH%2032%20TELIKO) αλλά και άλλο σε Άρθρο δημοσιευμένο στο διαδίκτυο (http://www.iospress.gr/ios2006/ios20061217.htm) με τίτλο ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – Το «ολίγον» δημόσιο ΕΣΥ.

 

 

Δημοσθένης Στεφανίδης

Μέλος Δ.Ν.Σ.

«Κράτος Δικαίου»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *