• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Γενικός Εισαγγελέας ν Γενικού Ελεγκτή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δεδομένου ότι μαίνεται η σύγκρουση του Γενικού Εισαγγελέα (ΓΕι) με τον Γενικό Ελεγκτή (ΓΕλ) θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω το πρόβλημα για να βοηθηθεί η δημόσια συζήτηση.

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Έχουμε την ανάγκη, τουλάχιστον, της διερεύνησης των 18 Διαβατηρίων που δόθηκαν στον επιτυχόντα προσφοροδότη  για τις άδειες για καζίνο όπου φαίνεται ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 25 Ιουλίου 2019 πολιτικογραφήθηκαν ομαδικά χωρίς φαίνεται να πληρούνται τα κριτήρια που ίσχυαν τον ουσιώδη χρόνο.  Γιατί αυτή η μεταχείριση στον επιτυχόντα προσφοροδότη;

Μήπως αυτή η συμπεριφορά συνιστά κρατική ενίσχυση την οποία θα πρέπει επίσης να εξετάσει ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και ενδεχόμενα η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Όμως ας επανέλθουμε στο θέμα.  Από την μια ζητά ό ΓΕλ να το ελέγξει και από την άλλη ο ΓΕι αναφέρει ότι έχει διοριστεί (στις 7 Σεπτεμβρίου 2020) Ερευνητική Επιτροπή για όλα τα διαβατήρια («Ερευνητική»).

Η Ερευνητική αποτελείται από 4 άτομα εκ των οποίων το ένα είναι ο Βοηθός Γενικού Ελεγκτή και αν και πρόσφατα παραιτήθηκε ένα, έχει αντικατασταθεί από άλλο.

Η Ερευνητική έχει διοριστεί από τον ΓΕι για το θέμα των διαβατηρίων στο οποίο εμπλέκεται και το Υπουργικό Συμβούλιο («Υπουργικό») και φαίνεται ότι είναι γι’αυτό τον λόγο που αντί του Υπουργικού είναι ο ΓΕι που διόρισε τα μέλη.

Βέβαια είναι άξιον απορίας γιατί το Υπουργικό να εξαιρέθηκε από την δυνατότητα του διορισμού, ενώ το πρώην μέλος του και νυν ΓΕι να μην εξαιρέθηκε και να είναι το άτομο που διόρισε τα 4 μέλη.  Μήπως πάσχει ο διορισμός;

Επίσης μήπως το γεγονός της συμμετοχής του Βοηθού ΓΕλ ικανοποιεί την ανάγκη ελέγχου από τον ίδιο τον ΓΕλ;

Τέλος, πως εξηγείται (στα πλαίσια της διαφάνειας) η απαγόρευση της Ερευνητικής από του να δημοσιοποιήσει το πόρισμα της;

 

ΑΝΑΛΥΣΗ

Οι αρμοδιότητες τόσον του ΓΕι όσον και του ΓΕλ καθορίζονται από το Σύνταγμα στα Άρθρα 113 και 116, αντίστοιχα.

Ο Γει είναι ο νομικός σύμβουλος της Δημοκρατίας και της εκτελεστικής εξουσίας.

Ο ΓΕλ έχει αρμοδιότητα να ελέγχει κάθε πληρωμή ή είσπραξη του Κράτους και εξασκεί διαχειριστικό έλεγχο.

Φαίνεται ότι ο ΓΕλ έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει τα 18 διαβατήρια αλλά και αν ακόμη έχει αμφιβολία θα μπορούσε (αφού προσλάβει ιδιώτη δικηγόρο) να προσφύγει (εντός 30 ημερών) είτε εναντίον του Υπουργού Εσωτερικών είτε του ιδίου του ΓΕι, στο Ανώτατο Δικαστήριο για να αποφασίσει αν έχει ή όχι αυτή την αρμοδιότητα για έλεγχο σύμφωνα με το Άρθρο 139 του Συντάγματος.

Αλλά και αν ακόμη το κάνει (και αν ταχέως δικαιωθεί) πρακτικά πως θα εφαρμόσει αυτή του την εξουσία;

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος του 2007 όπως έχει τροποποιηθεί δίδει εξουσία στο ΓΕλ να λαμβάνει πληροφορίες από, μεταξύ άλλων, Υπουργούς και δημόσιους υπαλλήλους.

Μάλιστα σε περίπτωση άρνησης τους να τις παρέχουν μπορεί να διωχθούν για ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το άρθρο 5 (1) (α) με ποινή μέχρι και 1 χρόνο φυλάκιση και/ή μέχρι £1000 πρόστιμο.

Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι για να εξασκηθεί η προαναφερόμενη ποινική δίωξη χρειάζεται (σύμφωνα με το 5 (1) (β)) η προηγούμενη έγκριση του ΓΕι.

Έτσι φαίνεται ότι η εξουσία του ΓΕλ έχει ουσιαστικά ξεδοντιαστεί.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Που τελικά φθάνουμε στην σύγκρουση αυτή;  Από την μια και καθ’ύλη αρμοδιότητα να έχει ο ΓΕλ, δεν φαίνεται να μπορεί να εξαναγκάσει Υπουργούς ή δημόσιους υπαλλήλους σε παράδοση πληροφοριών διότι δεν μπορεί να τους φέρει σε τάξη προτάσσοντας ποινική δίωξη.

Από την άλλη έχουμε ένα ΓΕι που έχει διορίσει μια Ερευνητική, της οποίας ο διορισμός φαίνεται να πάσχει – δεδομένου ότι στους όρους εντολής της είναι και η έρευνα του Υπουργικού στο οποίο ο ΓΕι ήταν στις 25 Ιουλίου 2019 μέλος. 

Μάλιστα το κάλεσμα του ΓΕλ σε τάξη από τον ΓΕι δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Που τελικά πάμε;  Ενδεχόμενα στα 18, τουλάχιστον, διαβατήρια το κλειδί να βρίσκεται στα χέρια του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ο οποίος είναι αρμόδιος για αυτή την διερεύνηση.

Μάλιστα, μου φαίνεται ότι αυτός είναι υπόλογος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού που καθήκον έχει την εξασφάλιση και διατήρηση συνθηκών υγειούς ανταγωνισμού.

 

Η ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ

Τελικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που έχει ξεκάθαρα καθ’ ύλη αρμοδιότητα.

Σε όλη αυτή την υπόθεση με τα χρυσά διαβατήρια, βλέπω σε πολλά επίπεδα «σύγκρουση συμφερόντων».  Η πολιτική εξουσία διαπλέκεται με οικονομικά συμφέροντα.  Αυτή ουσιαστικά είναι η ρίζα του προβλήματος.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας παρακολουθεί.  Αν το Κράτος Δικαίου αδυνατεί και το σύστημα δικαιοσύνης μας δυστυχώς δεν αντιδράσει, κάποιοι άλλοι θα αποφασίσουν, και αυτοί θα είναι τελεσίδικα οι Θεσμοί της Ένωσης.

 

Αχιλλέας Δημητριάδης

Μέλος της Δεξαμενής Νομικής Σκέψης

«Κράτος Δικαίου»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *