• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Γενική Συνέλευση

 

Ο Γενικός Εισαγγελέας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Δικηγόρων Νόμος έχει συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των δικηγόρων για τις 15 Οκτωβρίου 2020 στο Συνεδριακό Κέντρο του Γυμναστικού Συλλόγου τα Παγκύπρια (Γ.Σ.Π.) Μεταξύ άλλων εργασιών η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει τον Πρόεδρο και τους άλλους αξιωματούχους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, των οποίων η θητεία λήγει τον Οκτώβριο του 2020.

Ο αριθμός των δικηγόρων παγκύπρια υπερβαίνει κατά πολύ τις 4000.  Με τα ισχύοντα διατάγματα που έχουν εκδοθεί δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα ως προς τη νομιμότητα της Γενικής Συνέλευσης.  Σε ανοικτό χώρο επιτρέπεται να συγκεντρωθούν μάξιμουμ 350 άτομα.  Και θα πρέπει να τηρούν τις αποστάσεις κλπ.  Αν στη συνέλευση προσέλθουν 400 δικηγόροι πως αντιμετωπισθεί το πρόβλημα; Θα εμποδισθούν οι πέραν των 350 να συμμετάσχουν;  Κάτι τέτοιο ασφαλώς πλήττει την εγκυρότητα των εκλογών και των όποιων άλλων αποφάσεων της Συνέλευσης.

Με τα υφιστάμενα δεδομένα προέχει ο σεβασμός των προνοιών των διαταγμάτων του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση των δικηγόρων δεν μπορεί να διεξαχθεί νόμιμα με τον τρόπο που έχει συγκληθεί.  Η έκτακτη κατάσταση που επικρατεί λόγω της πανδημίας παρέχει την νομική δυνατότητα διεξαγωγής της διαδικτυακά και οι εκλογές να γίνουν στις Επαρχίες.

 

Χρήστος Πουργουρίδης

Μέλος της Δεξαμενής Νομικής Σκέψης

«Κράτος Δικαίου»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *