• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Επιστολή Κράτος Δικαίου προς Επιτροπή Νομικών για Εκλογές ΠΔΣ

Η Δεξαμενή Νομικής Σκέψης “Κράτος Δικαίου” απέστειλε σήμερα επιστολή προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, απαιτώντας την άμεση τροποποίηση του Κεφαλαίου 2, προκειμένου να μπορούν να ψηφίσουν οι δικηγόροι στις επαρχίες τους στις επικείμενες εκλογές του ΠΔΣ. Οι αυτονόητοι λόγοι που υποστηρίζουν το αίτημα του “Κράτος Δικαίου” φαίνονται στην επιστολή, η οποία παρατίθεται αυτούσια πιο κάτω.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *