• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

Ομιλίες Εκδήλωσης Κράτος Δικαίου

Η Δεξαμενή Νομικής Σκέψης «Κράτος Δικαίου» παρουσιάζει αυτούσιες τις ομιλίες κάποιων εκ των ομιλητών της εκδήλωσης που διεξήχθη στις 23 Ιουλίου 2020, για τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις. Πιο κάτω μπορείτε να διαβάσετε τις ομιλίες των Ιωνά Νικολάου, Δρ. Χρίστου Κληρίδη, Αχιλλέα Δημητριάδη και Κωνσταντίνου Κόμπου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *