• 'Εκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως - Η ελευθερια της εκφρασης είναι το θεμέλιο όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πηγή ανθρωπισμού και η μητέρα της αλήθειας

ΤΟ ΝΕΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Από το 2016 το Ανώτατο Δικαστήριο κάτω από τη πίεση περίπου 4.500 καθυστερημένων Εφέσεων, εισηγήθηκε μεταξύ άλλων την δημιουργία δευτεροβάθμιου Εφετείου ουσιαστικά για να επιληφθεί του όγκου αυτού.

Το Ανώτατο θα παρέμενε σαν Δικαστήριο.  Με τα νομοσχέδια μεταρρύθμισης Μαΐου 2019  του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου, προνοείται η δημιουργία 16 μελούς νέου Εφετείου.

Ο Νόμος ακόμα να περάσει αλλά από κτηριακής άποψης είναι γνωστό ότι μέχρι τέλος του έτους θα είναι έτοιμο το Φιλοξενία, ειδικά διαμορφωθέν για το σκοπό.

Εγείρονται πολλά θέματα για την μεταρρύθμιση αλλά στόχος  της σύντομης εισήγησης μου είναι να ασχοληθώ με τη σύνθεση και τρόπο λειτουργίας του.

  1. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί δια Νόμου, ένα τμήμα για Ποινικές Εφέσεις  , τρία για Πολιτικές Αγωγές , δύο για Εφέσεις από τα Διοικητικά Δικαστήρια και ένα για Εφέσεις από τα ειδικά δικαστήρια με σύνθεση ανάλογα αν η έφεση είναι από το Οικογενειακό, Ελέγχου Ενοικιάσεων ή Εργατικών Διαφορών.

 

  1. Πρόεδρος και Μέλη κάθε σύνθεσης θα πρέπει να είναι ειδικοί για το θέμα, δηλαδή, Ποινικό, Αστικό, Διοικητικό Δίκαιο, Οικογενειακό, Εργατικών Διαφορών, Ελέγχου Ενοικιάσεων.

 

  1. Η σύνθεση για να υπάρχει ανανέωση πρέπει να είναι αναλογική 50 – 50 δικαστών –  δικηγόρων, πάντοτε πρώτου διορισμού με κριτήριο την ειδικότητα, εμπειρία και ικανότητα. Αυτό εκ των πραγμάτων σημαίνει ότι κάποιοι δικαστές με εκτενή πείρα στο ποινικό, πολιτικές αγωγές, Διοικητικό Δίκαιο, Οικογενειακό, Εργατικών Διαφορών, Ελέγχου Ενοικιάσεων θα διοριστούν στα αντίστοιχα τμήματα. Παρομοίως έμπειροι στον τομέα τους δικηγόροι θα στελεχώσουν τα τμήματα αυτά.

 

  1. Αυτό σημαίνει ότι θα χωριστούν σε τριμελείς συνθέσεις, 27 περίπου δικαστές εκτός των προτεινομένων 16. Οι επιπλέον 11 δυνατόν να διοριστούν με συμβάσεις καθορισμένης περιόδου για να βοηθήσουν στην εκδίκαση των καθυστερημένων υποθέσεων.

 

  1. Τα τμήματα θα πρέπει να εργάζονται πρωϊνά και απογεύματα για να ανταπεξέλθουν μέχρι να καθαρίσει το «back log»

 

  1. Εφέσεις από ενδιάμεσες αποφάσεις να είναι υπό τύπον αναθεώρησης με μονομελή σύνθεση στα αρμόδια τμήματα.

 

Έχω την εντύπωση ότι αν δεν γίνουν τα πιο πάνω δεν θα επιλυθούν τα προβλήματα και θα δημιουργηθούν εντάσεις μεταξύ των μελών του δικαστικού και δικηγορικού κόσμου, αλλά και δεν θα επιλυθούν τα θέματα καθυστερήσεων και χειρισμού των καθυστερημένων υποθέσεων.

 

 

Δρ. Χρίστος Κληρίδης

Υποψήφιος Πρόεδρος

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *